China in cijfers | Economische Informatie Flanders Trade

Economische vooruitzichten

De Chinese economie heeft aanzienlijke gevolgen ondervonden van de wereldwijde crisis gelinkt aan het Covid-19 virus. Dankzij de zeer strenge maatregelen die China doorvoerde, kon het land aanvankelijk vrij snel de Covid-19 crisis onder controle krijgen en de productie hervatten.

Nu blijkt echter dat, ondanks deze zeer strenge maatregelen om consequent het zero-Covid beleid te handhaven, systematisch nieuwe haarden van Covid besmettingen blijven opduiken, vooral sinds de komst van de Omicron variant. Dat betekent telkens weer min of meer kortstondige lockdowns, reisbeperkingen, enz., met uiteraard ook een impact op productie, logistiek en consumptie.

Toch slaagde China er ook in 2021 in om een BBP van 114,367 triljoen CNY neer te zetten, wat een groei betekende van 8,1 %.

China gaat verder in de versterking van de markteconomie en de hervorming van de markt van de groei-ondernemingen: 5G, ultra-high voltage grids, intercity hogesnelheidstreinen, internet healthcare, online education, intelligent tourism en intelligent sports maken daar een integraal deel van uit.

De digitale economie bedraagt inmiddels bijna 40% van het bruto BBP en bereikt tegen 2025 waarschijnlijk maar liefst 50%.

Toch laat de aanslepende pandemie zich steeds duidelijker voelen:

In maart 2022 bedroeg de stedelijke werkloosheidsgraad 5,8%.

De zwaarst getroffen industrieën worden sinds kort gedeeltelijk ondersteund door de lokale overheden, alhoewel dit telkens beperkt is en erg plaatselijk bepaald.

In april 2022 kondigde de Centrale Overheid bijkomende maatregelen aan om de consumptie te stimuleren, met name een bevorderde consumptie van commodity goods, cleantech, duty free, auto-aankoop etc. Verder kunnen bedrijven genieten van gedaalde intrestvoeten bij de bank, verlaagde overheidstaksen, verminderde sociale bijdragen en meer steunkrediet.

Voor 2022 wordt een groei van 5,5% nog steeds als doelstelling gehandhaafd.

BBP per capita in 2021 bedroeg 80976 CNY, wat een groei van 8% betekent t.o.v. het vorige jaar.

De op 15 mei 2020 bekendgemaakte “Dual Circulation Strategy”, met zwaartepunt op de binnenlandse circulatie/consumptie, maar met parallel daaraan ook de uitbouw van de internationale circulatie blijft verder doorgezet. De binnenlandse markt staat m.a.w. ook de komende jaren centraal.

Daarbij zijn de 5 grote polen: de Changjiang River Delta (Shanghai, enz.), de Pearl River Delta (Shenzhen, Guangzhou, enz.), Beijing-Tianjin-Hebei, Chongqing-Chengdu en de Centrale Delta (Wuhan-Changsha-Nanchang).

China zal in de nabije toekomst zeker ook nog rekening moeten houden met een anti-Chinees Amerikaans beleid, tekenen van decoupling en globaal protectionisme en vooral van het feit dat de rest van de wereld lijkt over te gaan naar een economie die 'leeft met het virus', terwijl China door haar 'zero Covid beleid' geïsoleerd raakt, met amper toegang voor zakenlui.

  • www.kbceconomics.be
  • www.chinadaily.com.cn

Source: https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/china/cijfers