Update: Economische zending naar China, voorgezeten door ZKH Prins Filip back to events


Date: 20/10/2011 - 29/10/2011
Where:
Type: FCCC events
Pictures of past events:
Go to photobook

Wij hebben u op 26 april jongstleden geïnformeerd over de gezamenlijke economische zending, voorgezeten door ZKH Prins Filip, die zich verplaatst naar China in oktober. Wij wensen u in te lichten dat de delegatie zich niet langer naar Shanghai zal begeven maar dat de stad Chongqing in het programma werd opgenomen. De steden zijn Beijing, Chongqing en Guangzhou.

De sectoren waarop een speciale focus zal worden gelegd zijn: transport en logistiek, cleantech, life sciences en healthcare, infrastructuur en tenslotte ICT.

Download hier het aangepaste programma.

Als u bijkomende vragen heeft over de economische zending, bijvoorbeeld betreffende financiële steun voor exportgerichte activiteiten, of u wenst zich in te schrijven, dan kan u één van volgende verantwoordelijken contacteren:


Flanders Investment & Trade - FIT

Mevr. Michèle Surinx
Tel +32 2 504 87 91
Email: michele.surinx@fitagency.be

Brussel Export

Dhr. Ghislain Breydel
Tel +32 2 800 40 84
Email: gbreydel@mrbc.irisnet.be

Agence wallone à l'Exportation & aux Investissements étrangers - AWEX

Dhr. Laurent Paquet
Tel +32 81 33 29 07
Email: l.paquet@awex.be