Meeting met Chinese delegatie met Interesse voor Toelevering in Varkenshouderij back to events


Date: 20/11/2018 - 20/11/2018
Where: Gent
Type: FCCC events
Pictures of past events:
Go to photobook

Het Oost-Vlaamse Provinciebestuur heeft hierbij het genoegen om u samen met de Vlaams-Chinese Kamer van Koophandel (VCKK) en de Belgian Feed Association (BFA) uit te nodigen voor een China seminarie op dinsdag 20 november 2018, 15u in het Provinciehuis.

 

De toegenomen varkensconsumptie in China levert zowel opportuniteiten voor de export van varkensvlees naar China, alsook voor de toeleveringssector. De varkenshouderij in China ondergaat immers een herstructurering die mogelijkheden biedt voor Vlaamse en Belgische bedrijven uit de toeleveringssector die wensen te exporteren.

 

Het seminarie op 20 november 2018 wordt georganiseerd n.a.v. van de ontvangst van een uitgebreide Chinese bedrijfsdelegatie uit de varkenshouderij en focust dan ook op de Vlaamse en Belgische bedrijven uit de toeleveringssector. Dit zowel voor bedrijven gespecialiseerd in kern- en mengvoeder; infrastructuur, stallenbouw en toebehoren; KI – materiaal / genetica; vaccinaties en vaccins, medisch materiaal; machines en materiaal voor slachthuizen en vleesverwerking.

 

Tijdens het seminarie willen we de sector in Vlaanderen en België kort voorstellen, het onderzoek van de Universiteit Gent rond bio-veiligheid, alsook enkele bedrijven aan het woord laten en afsluiten met een netwerkgelegenheid met de Chinese bedrijven.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

 

15:00 Registratie

15:10 Korte verwelkoming door Oost-Vlaams gedeputeerde voor Economie en internationale samenwerking, mevr. Martine Verhoeve

15:15 Overzicht van de toeleveringssector door mevr. Elien Van Stichel, Belgian Feed Association (BFA)

15:50 Presentatie betreffende bio-veiligheid door prof. dr. Jeroen Dewulf, Faculteit Dierengeneeskunde, Universiteit Gent

16:55 Bedrijfsintroductie Impectraco

17:15 Bedrijfsintroductie Harsonic

17:55 Bedrijsintroductie Nuscience / Lamber-Seghers

17:55 Slot door mevr. Gwenn Sonck, Executive Director van de Vlaams-Chinese Kamer van Koophandel​

18:05 Match making en netwerkdrink aangeboden door de provincie Oost-Vlaanderen

19:00 Einde

 

Praktische info:

Locatie: Provinciehuis Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 9000 Gent

Voertaal: Engels, met vertaling naar het Chinees.

Inkom: gratis, plaatsen zijn beperkt dus graag reservering tegen 16/11/2018.

 

Context:​

China is van oudsher een zeer belangrijke varkensproducent. De varkens werden er vooral gehouden op kleine boerderijen, die gericht waren op eigen vleesvoorziening en het bevoorraden van de lokale markt. Maar de laatste jaren maakt de Chinese varkenshouderij een sterke transformatie door. Als gevolg van de grote economische groei en het beleid van de overheid op het vlak van ziektepreventie en huisvesting van de bevolking, maakt de traditionele varkenshouderij in een snel tempo plaats voor grootschalige industriële varkensproductie, waarbij ook westerse genetica ingezet wordt. Voor het eerst sinds 2014 stijgt de varkensproductie in China lichtjes (https://www.boerenbond.be/actualiteit/handelsoorlog-vs-china-speelt-europa-de-kaart 13/04/2018). 

 

Hoewel China dus de grootste varkensproducent ter wereld is, blijft het land nog sterk afhankelijk van import. De vrees dat Chinees vlees binnen enkele jaren de wereldmarkt overspoelt, zou niet terecht zijn volgens Kees van Dooren, redacteur intensieve veehouderij bij boederij.nl: “de Chinese varkenshouderij staat aan het begin van een omvangrijke herstructurering. De helft van de 35 miljoen zeugen in China ligt nog bij hobbyboertjes die, als de prijs even laag is, minder varkens op de markt brengen. Dat zijn geen toekomstbestendige bedrijven en ze zullen nooit en te nimmer voor de wereldmarkt gaan produceren. De echte grote Chinese varkensintegraties produceren nog geen 10% van de binnenlandse vraag. Zij hebben de handen vol om aan de groeiende binnenlandse vraag te voldoen. Chinese export van varkens is dus niet aan orde” (https://www.boerderij.nl/Varkenshouderij/Blogs/2018/4/In-China-verandert-alles-272714E/ 18/04/2018).

 

Export naar China was in 2016 een duidelijke marktmotor voor de Europese varkenshouderij. China was in 2016 de voornaamste exportbestemming. Samen met Hongkong, importeerde dat land in 2016 2.221.884 ton varkensvlees (+35,5%), 53,7% van de Europese export. De verwachting voor 2017 was dat de export naar China het verder goed zou blijven doen. Ondanks een stijgende productie in China, zou het land volgens analisten in 2017 evenveel varkensvlees importeren als in 2016. De consumptie bij de eigen bevolking neemt toe en bovendien hebben de Chinezen tot dusver meer vertrouwen in het geïmporteerde varkensvlees dan in het lokaal geproduceerde varkensvlees (https://www.boerenbond.be/actualiteit/europese-varkenshouder-hofleverancier-van-china 17/03/2017). In 2017 daalde de export van Europees varkensvlees naar China echter met 22%. Algemeen voerde China wel iets minder varkensvlees in, maar de Europese exporteurs hadden het er vooral moeilijk om op te boksen tegen het goedkopere Amerikaans varkensvlees. Het gevolg was dat de varkensprijzen bij ons vanaf het derde kwartaal meer onder druk kwamen te staan. De Chinese importheffing in voorjaar 2018 maakt het Amerikaanse varkensvlees in China in één klap 25% duurder, waardoor de interesse van de Chinezen in Europees varkensvlees weer groter zal worden. Daarnaast werd ook vastgesteld dat het aantal zeugen in China sterker toegenomen is, wat er op wijst dat de varkensvleesproductie de komende maanden verder zal stijgen. Omdat anderzijds ook de consumptie van varkensvlees nog aantrekt, zal de honger naar varkensvlees van buiten China nog groot blijven (https://www.boerenbond.be/actualiteit/handelsoorlog-vs-china-speelt-europa-de-kaart 13/04/2018).